søndag den 28. oktober 2018

Topskarver igen

Efter at have set en rastende Topskarv ved Grenen om morgenen fandt Rolf denne adulte Topskarv om eftermiddagen på høften ud for Grenens p-plads. Senere fandt jeg yderligere et par ungfugle som trak forbi mod nø.

Eftermiddagens anden Topskarv - en 1k - flyver forbi mens den adulte kigger på.

samme 1k

 Eftermiddagens tredje, også en 1k

En flok Alke sammen med et par Lomvier

samme

Ingen kommentarer:

Send en kommentar