mandag den 25. februar 2013

Havnen igen

Skarv
Hættemåge
Hættemåge
Hættemåge
Hættemåge
Hættemåge
Hættemåge


søndag den 3. februar 2013

En tur rundt havnen


En 2k Gråmåge kom tæt forbi.

Tejst adult på vej i sommerdragt

Et par Sortgrå ryler sammen med Sandløbere


135 Skarver rastede i havnen i dag
En enkelt såkaldt "Tukan-sølvmåge" i blandt de 3300 Sølvmåger som opholdt sig i havnen i dag.
Stormmåger fouragere ved fiskemelsfabriken. 155 stk. i dag


Stormmåge 2k