mandag den 31. juli 2017

Endelig lidt fuglefotos

Rød glente, 1k

Hvepsevåge, hun

Fiskehejre ved Jennes sø

Islandsk ryle

Sandløbere

Havterne, tre rastede på Grenen som de eneste terner overhovedet!
 Sølvmåge

Brun mosaikguldsmed, han

Stor kejserguldsmed, hun

hanonsdag den 26. juli 2017

Sommerfugle og guldsmede i Nedermose

Brunlig perlemorsommerfugl, nok 2. generation

Almindelig blåfugl


Sortmærket kobbervandnymfe, hun. Min første obs af den art.

 Stor kejserguldsmed, han


Sort hedelibel

Blodrød hedelibel

Dokuskud af Brun mosaikguldsmed

tirsdag den 25. juli 2017

Den fugletomme sommer bliver bare ved og ved og v....

Så er det jo godt at der lidt insekter at fotografere.

Flagermus-vandnymfe

Almindelig kobbervandnymfe

Blodrød hedelibel

Stor hedelibel

Stor kejserguldsmed

Fireplettet libel

Bjørnespinder netop kravlet ud af sin puppe og er ved at "pumpe" vingerne ud

Klitperlemorsommerfugl

Sandrandøje

torsdag den 20. juli 2017

Nedermose

På tros af varme og sydøstenvind, desværre kun få fugle i Nedermose: Hvepsevåge 10, Musvåge 9, Spurvehøg, Tårnfalk 3, Hjejle 5, Almindelig ryle 8 sv, Mursejler 140, Stor flagspætte, Digesvale 6, Bysvale 12.

Rørhøg hun

Hvepsevåge hun