torsdag den 30. april 2015

Lidt småfuglefald i dag

Fald i dag af Broget fluesnapper, Løvsanger, Gransanger, Munk, Gærdesanger og Rødstjert

Broget fluesnapper ved Batterivej

Gransanger i Batteriskoven
Dagens eneste Fiskeørn trak ved Nordstrand


Rørhøg rastende i Nedermose

onsdag den 29. april 2015

En fyraftens-havørn

En ung 2k Havørn lavede et langvarigt trækforsøg ved Bankes marker fra kl. 1605 til 1653.

lørdag den 25. april 2015

Nordstrand-Grenen-Nordstrand i diset overskyet vejr

Lidt vadefugle i dag. Bl.a. 87 Strandskader, Lille kobbersneppe 2, Stor regnspove 3,  Hvidklire 2, Rødben 2, Sandløber 12, Almindelig ryle 1 og Hjejle 3. Ellers Sortand 4000 øst trk og Stenpikker 23 rastende på stranden.
Strandskader
Strandskader med Lille kobbersneppe
Knarandepar
Krikandpar
Hvinandepar
Stor skallesluger
Rørhøg han
Dværgfalk
Trane
Skarver har travlt med redebygning
Sortrygget hvid vipstjert, nok ung han
Sortrygget hvid vipstjert, nok ung han
Og ved Radarstationen, min første Rødstjert

lørdag den 18. april 2015

Nordstrand og Grenen

Fra Nordstrand om formiddagen
Sædgæs
Fjeldvåge
Nilgæs
Hugorm, Finn Lauge er den modige mand i den anden ende


Og fra Grenen om eftermiddagen

Et par skrigende ravne


To af tre Røde glenter på trækforsøg
Kernebider på Eratosvej