torsdag den 20. juli 2017

Nedermose

På tros af varme og sydøstenvind, desværre kun få fugle i Nedermose: Hvepsevåge 10, Musvåge 9, Spurvehøg, Tårnfalk 3, Hjejle 5, Almindelig ryle 8 sv, Mursejler 140, Stor flagspætte, Digesvale 6, Bysvale 12.

Rørhøg hun

Hvepsevåge hun

lørdag den 15. juli 2017

lørdag den 1. juli 2017

Grenen, Reservatet, Råbjerg og Skiveren

Lidt mursejlertræk i dag. 300 nø om formiddagen
Rødøjet vandnymfe


Stor farvevandnymfe


Flagermus-vandnymfe han

hun

Stor blåpil han

Almindelig kobbervandnymfe hun, fra Råbjerg kirke


Sortbrun blåfugl ved Skiveren