tirsdag den 17. april 2018

Min første 2k Fjeldvåge i år

Mange fugle i luften i dag. Og efter fyraften blev det bl.a. til: Steppehøg gammel han, Blå kærhøg 2, Rørhøg 10, Havørn 3, Mange Musvåger og Fjeldvåger bl.a. 3 2k-fugle.

lørdag den 14. april 2018

Rekordtræk af Hætte- og Stormmåger + Steppehøge på Nordstrand

Stormmåge 3171 ø-trk. er rekord for Skagen


Hættemåge 5213 ø er rekord for trækkende fugle i Skagen. Dog er 10.000 rastende i Sandmilen 16. august 1977 største observation.

Splitterne 1152 ø er største trækdag for Skagen

Stor Skallesluger 11 ø i dag

Steppehøg han. I dag 2 adulte hanner og 2 adulte hunner
samme

Dagens anden adulte han Steppehøg
samme med stormmåge

Blå kærhøg 18 ø i dag


Rørhøg 9 i dag

Fiskeørn 24 i dag

Tårnfalk 103 ø

fredag den 13. april 2018

tirsdag den 10. april 2018

Bjergpibere på Grenen

Rolf har haft en flok Bjergpibere på Grenen i de sidste dage, så dem forsøgte jeg at fotografere om eftermiddagen. Desværre var lyset møj dårligt.
En flok på 7 Bjergpibere var der sammen med enkelte Skærpibere og Engpibere. Alle Bjergpiberne er temmelig slidte i dragten. Det er måske seneste observation af arten for Skagen.
Skærpiber
 samme

Skærpiber, Skærpiber og Bjergpiber

Enkeltbekkasin blev trampet op

søndag den 8. april 2018

De første Steppehøge

To adulte Steppehøge-hanner trak nø i dag. Nr. to fik jeg fotograferet, dog på stor afstand


Fjeldvåge. ca 15 i dag


Rød glente. mindst 5 eks. i dag