lørdag den 28. marts 2015

Skarvsøen tre timer om formiddagen

I Skarvsøen: Gråstrubet lappedykker 12, Lille Lappedeykker 6, Grågås 6, Blishøne 28, Vandrikse 6, Skægmejse 3. Og over trak: Spurvehøg 10, Sangsvane 7, Ringdue 760, Tornirisk 7, Grønsisken 9( besynderligt nok ingen Bog/Kvækerfinker). Over Nedermose sås to lokale traner.
Mine 2 første Røde glenter trak i dag. Senere så JPe yderligere en nø-trækende over byen

Første Fjeldvåge på trækforsøg. En han
40 Musvåger gjorde trækforsøg
Musvåge med Alliker
Og ved Skarvsøen er der selvfølgelig skarver

Et par Knarænder kom ind fra havet og smed sig i søen
En 2k Gråmåge rastede en time i Skarvsøen
Gråmåge
8 Ravne i dag
Ravne
Sortkrage, 2 trak nø
Sortkrage
Nogle hundrede Gråkrager trak i dag

søndag den 8. marts 2015

Forårstræk

Så kom der endelig gang i lidt rovfugletræk og 18 Musvåger og en Vandrefalk gjorde trækforsøg. Den hårde vestenvind fik vågerne til at kravle lavt retur over Reservatet. Ellers: Misteldrossel 22, Vindrossel 35, Halemejse 5, Bjergvipstjert, og ikke mindre end 7 Hvidvingede korsnæb som trak sv ved Batteriskoven.Misteldrossel
Vindrossel
Nordlig halemejse

lørdag den 7. marts 2015

Havnen igen igen

Et par Gråmåger, 4k + 2k.


Fotograferet med en 80mm linse!Og to par Grågæs ved "Stald Grenen"søndag den 1. marts 2015

Gulbenet Sølvmåge på havnen

Denne sølvmåge stod i dag på kajen ved FF. Benene er kraftigt farvet gule og den har en tyk rød orbitalring om øjet.
Ellers på havnen i dag: Hvidvinget måge 4k, Gråmåge 4k, Sølvmåge 1900, Svartbag 550, Stormmåge 30, Hættemåge 35 og Edderfugl 130.Gulbenet sølvmåge vingeoverside
Hvidvinget måge 4k
Hvidvinget måge 4k
Hvidvinget måge 4k
Gråmåge 4k
Gråmåge 4k