fredag den 14. april 2017

Den vedvarende og kolde nordvestenvind tynder godt ud i fuglene med kun få trækkende rovfugle. Obs fra Ellekrattet: Musvåge 10, Fjeldvåge, Spurvehøg 14, Rørhøg 2, Blå kærhøg han, Fiskeørn 1+(2 set sent på dagen af andre) og Vandrefalk. Hertil Stor regnspove 30 og Skovpiber + et par lokale ynglefugle fra syd for Højen

Sortstrubet bynkefugl

Sanglærke

Skagen Fuglestation


Kortnæbbet gås

Vandrefalk

 Fjeldvåge 3k han

Ingen kommentarer:

Send en kommentar